Δεσμεύσεις

Δεσμεύσεις

Για 30 χρόνια, η Aixam έχει δεσμευτεί σε θεμελιώδεις αξίες που συνδέονται στενά με το οικονομικό κλίμα, την αγορά, τον στόλο οχημάτων, την κινητικότητα και την οικολογία.